Logo - Królewna Pól

HISTORIA OBRZĘDEM PISANA

Aktualności

O projekcie

Program EtnoPolska oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności, zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1498 wniosków. Wyłoniono 300 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, znalazło się w gronie beneficjentów na 39 miejscu, z zadaniem “Królewna pól” – historia obrzędem pisana i kwotą dofinansowania 53 000 złotych.

Zapraszamy mieszkańców do współpracy przy realizacji zadania, jak również do śledzenia działań GCK związanych
z projektem!

Plakat przedstawiający informację na temat kwoty dofinansowania

O nas

Obecnie Gminne Centrum Kultury kultywuje tradycje regionalne prowadząc działalność, zgodną z potrzebami środowiska, obejmującą w szczególności:

  • Edukację kulturalną środowiska, realizowaną poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań, uczestnictwo w kursach, konkursach, przeglądach o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
  • Opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową oraz promocję ich działalności;
  • Działalność rekreacyjno – sportową i rozrywkową;
  • Działalność usługową dla społeczeństwa, w oparciu o posiadaną bazę lokalową, kadrę oraz zespoły artystyczne;
  • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domy oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  • Popularyzacja książki i czytelnictwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
  • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
  • Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;
  • Współdziałanie z innymi bibliotekami oraz instytucjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, w tym z bibliotekami szkolnymi w zakresie diagnozowania i zaspokajania potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży.

Multimedia

Kontakt

GMINNE CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM
Poniedziałek: 8:00 – 19:30
Wtorek: 8:00 – 17:30
Środa: 8:00 – 17:30
Czwartek: 8:00 – 18:30
Piątek: 8:00 – 19:30

ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże​

+48 501 324 937

gck@gckdobrzyniewo.pl

Skip to content